Engelen healing: Integrated Energy Therapy® (IET)

Integrated Energy Therapy® is een aangename en zeer krachtige nieuwe vorm van energetisch werk waarmee klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en karmisch niveau verholpen kunnen worden en de energieblokkades opgeheven kunnen worden. Deze healing techniek is geïnspireerd door de engelen en vanuit Amerika door Stevan Thayer naar buiten gebracht.

Na een prachtige inwijding kun je, samen met de engelen, blokkades verwijderen door aanraking op bepaalde plaatsen van het lichaam. Hier wordt helende energie naar toe gebracht. De cellulaire geheugengebieden, waarin onverwerkte emoties en trauma’s opgeslagen liggen, worden één voor één losgemaakt en de beperkende energiepatronen uit je verleden worden losgelaten. Daarvoor in de plaats komt positieve energie. Door IET® wordt de volledige stroom van manifesteren hersteld, zodat jij, of een ander, sterk en evenwichtig in het leven staat en je vol zelfvertrouwen je levenspad kunt bewandelen.

De missie van Integrated Energy Therapy is: “De wereld te genezen hart voor hart”

Het doel van IET® is een eenvoudige en zachte manier aan te reiken om de levensstroom in het lichaam en het energieveld te openen door onderdrukte gevoelens van het cellulair geheugen te integreren en de energieblokkades die ermee verbonden zijn, op te ruimen. IET® helpt niet alleen om de energieblokkades op te heffen die zijn ontstaan binnen de context van het huidige leven, maar biedt ook de mogelijkheid energieblokkades op te ruimen die het gevolg zijn van karmische effecten uit vorige levens.

Tevens biedt het de mogelijkheid om je zielendoel (hartenwens) sneller tot leven te brengen en je weerstand om je zielendoel te beleven op te ruimen. IET® werkt met een cellulaire geheugen kaart van het lichaam. Terwijl hersencellen zich vooral feiten herinneren, herinneren de cellen van het lichaam zich vooral gevoelens en sensaties. De cellulair geheugen kaart geeft de relatie weer tussen onderdrukte gevoelens en de specifieke delen van het lichaam.

De belangrijkste emotionele oorzaken van blokkades zijn: schuld, wantrouwen, schaamte, bedreiging, “moetens”, hartenpijn en verraad, wrok en kwaadheid, stress en machteloosheid en angst.
Deze blokkades worden vervangen door hun positieve tegenhanger: onschuld, vertrouwen, spirituele trots, steun, vrijheid, liefde, vergeving, gemak en veiligheid.
Bij elk cellulair geheugengebied hoort ook een engel die extra hulp  biedt tijdens de sessie.